STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ EL-OT500; EL-OT300; Elpis Medical Co., Ltd Elpis Medical Co., Ltd Cố định bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Đèn mổ SolarMax LED80; SolarMax LED160; Elpis Medical Co., Ltd. Elpis Medical Co., Ltd. Chiếu sáng trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Đèn khám bệnh - tiểu phẫu MS LED PLUS MIMSAL TRADE, S.L MIMSAL TRADE, S.L Chiếu sáng trong quá trình khám và điều trị Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Đèn mổ MIMLED 60; MIMLED 100; MIMSAL TRADE, S.L MIMSAL TRADE, S.L Chiếu sáng trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A