STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 Teruflex CPD/AS-5 Triple Blood Bag Terumo BCT Vietnam Co. Ltd. Terumo BCT Ltd. Túi máu vô trùng chỉ sử dụng một lần, dùng để thu nhận, điều chế, lưu trữ và truyền máu toàn phần hoặc các thành phần máu Quy tắc 2.3, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C