STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng dẹp các Size Theo phụ lục Theo phụ lục Dalian Lion Medical Industries Co., Ltd dùng trong y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A