STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép dẹt tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế để hấp tiệt trùng bằng phương pháp hấp hơi nước, hoặc hấp khí EO, hoặc khí Formaldehyde Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép phồng tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế để hấp tiệt trùng bằng phương pháp hấp hơi nước, hoặc hấp khí EO, hoặc khí Formaldehyde Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Túi Tyvek Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế để hấp tiệt trùng bằng phương pháp hấp hơi nước, hoặc hấp khí EO, hoặc khí Formaldehyde Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Băng keo chỉ thị nhiệt Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd Dán bên ngoài gói y dụng cụ để đánh giá chất lượng tiệt trùng Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Que keo chỉ thị nhiệt Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd Dán bên ngoài gói y dụng cụ để đánh giá chất lượng tiệt trùng Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A