STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu SURGIGUARD Theo phụ lục Theo phụ lục Samyang Holdings Vật liệu cầm máu tự tiêu SURGIGUARD được sử dụng để cầm máu mao mạch, tĩnh mạch và động mạch nhỏ, khi phương pháp thắt buộc hoặc các phương pháp cầm máu khác không thực hiện được hoặc không hiệu quả. Quy tắc 7, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Gạc cầm máu Q-GUARD Theo phụ lục Theo phụ lục Samyang Holdings Sử dụng cầm máu vết thương chảy máu như vết cắt, rách, trầy và có thể sử dụng cho các vết thương trong phẫu thuật, hậu phẫu, chấn thương. Quy tắc 7, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B