STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ HM-3000 HILLUSA, Inc/Mỹ HILLUSA, Inc/Mỹ Dùng trong phẫu thuật như phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống/ Không có chống chỉ định. Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A