STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học Theo phụ lục Theo phụ lục Advanced Sterilization Products Inc. (Mỹ) Dùng để đựng các thiết bị y tế cần được tiệt khuẩn trong các Chu kỳ và Hệ thống Tiệt khuẩn STERRAD, và để chỉ thị kết quả dựa trên sự thay đổi màu sắc rằng túi đã tiếp xúc với chất khử khuẩn hay chưa. Sau khi hoàn thành quá trình tiệt khuẩn, túi giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ được đóng gói cho đến khi được sử dụng. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A