STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB CKMB / 07190808190 Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH, Đức Định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Quy tắc 3.8, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C