STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo và đai định hình sau phẫu thuật nâng ngực SUBAND ; SUBRA2 MANIFATTURA CI-ZETA SRL MANIFATTURA CI-ZETA SRL Định hình ngực sau phẫu thuật Quy tắc 4 TTBYT Loại A