STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Theo danh mục Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Thuốc thử dùng để định lượng Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Theo danh mục Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vật liệu kiểm soát dùng để kiểm soát chất lượng cho thông số xét nghiệm định lượng Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Glutathione peroxidase RANSEL CALIBRATOR (RANSEL CAL) Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Chất hiệu chuẩn dùng để hiệu chuẩn cho thông số xét nghiệm định lượng Glutathione peroxidase Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dung dịch phân giải protein xét nghiệm định lượng kẽm ZINC DEPROTEINZING SOLUTION (zn) Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dung dịch dùng để phân giải protein dùng cho xét nghiệm định lượng kẽm trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người (sử dụng kèm với sản phẩm mã ZN2341) Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B