STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Theo danh mục Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Randox Laboratories Limited, Vương Quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vật liệu kiểm soát dùng để kiểm soát chất lượng cho 10 thông số xét nghiệm định lượng khí máu nồng độ thấp Quy tắc 3 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C