STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vali cấp cứu Oxivac I, Oxivac II, Oxivac DSA Hersill, S.L Hersill, S.L Dùng để cấp cứu bệnh nhân trên các thiết bị cấp cứu như: xe cứu thương, máy bay cứu thương vv... QT 4 TTBYT Loại A