STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, LTR40, LTR41, LTR42, LTR43, LTR44, LTR45, LTR46, RB50, RB5, RB52, RB53, RB54, RB55, RB56 Wipak Oy Wipak Oy Dùng để đóng gói các dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế đưa vào nồi hấp tiệt trùng. Quy tắc 4, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, S1, S2, S3, S4, S5 Wipak Oy Wipak Oy Dùng để đóng gói các dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế đưa vào nồi hấp tiệt trùng. Quy tắc 4, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A