STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng dung dịch chạy thận Theo phụ lục Theo phụ lục Bellco S.r.l. Được chỉ định để sử dụng trong các phương pháp điều trị chạy thận nhân tạo với các máy chuẩn bị dung dịch thẩm tách tự động. QT3, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C