STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hóa chất dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào BD CellFIX™ Avantor Performance Materials Poland S.A. Becton Dickinson Benelux N.V. BD CellFIX™ được thiết kế để cố định màng tế bào máu ngoại vi của con người sau khi nhuộm huỳnh quang miễn dịch với các kháng thể đơn dòng và trước khi phân tích tế bào dòng chảy Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B