STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Ammonia Theo phụ lục Theo phụ lục Ortho- Clinical Diagnostics Inc. Định lượng nồng độ ammonia trong huyết tương trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa Vitros. Quy tắc 6 TTBYT Loại B