STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa dịch não tủy tiêu chuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục HP Bioproteses LTDA, Brazil - Dùng để chứa dịch não tủy được dẫn lưu ra ngoài. - Quy tắc 7, mục 5 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại D