STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ mắt OT-2001 NeoTech Medical PVT. LTD., Glomed Health Supplies Dùng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 04 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A