STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cảm biến đo SpO2 dùng cho máy Monitor SP9310E; SP9365B; SP9119; Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Sử dụng kết hợp với Monitor đo nồng độ oxy trong máu Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bao đo huyết áp SC1611 Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd /Trung Quốc Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd /Trung Quốc Sử dụng tín hiệu huyết áp được sinh ra bởi sự giãn nở của mạch máu. Bao đo thu thập và truyền đi. Đối với cách đo huyết áp không xâm lấn Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor SH4032D; SH3931D; SH3931D; SH3807D; SH1110S; SH1010S; SH0910S; SB0110; SB0210; SB0310; SB0410; SB0510; SB0610; SB0111; SB0211; SB0311; SB0411; SB0511; SB0611; SB0101; SB0201; SB0301; SB0401; SB0501; SB0601; SB0107; SB0207; SB0307; SB0407; SB0507; SB0607; Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Sử dụng kết hợp với Monitor đo huyết áp Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ đo huyết áp xâm nhập dùng 1 lần SBP-101; SBP-102; SBP-103; SBP-104; SBP-105 Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Sử dụng để đo huyết áp Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Túi tạo áp lực đo huyết áp SBE-101; SBE-102; SBE-103; Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Sử dụng tạo lực khi đo huyết áp không xâm lấn Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A