STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nhựa Túi 2L SHINVA Medical Instrument Co., Ltd SHINVA Medical Instrument Co., Ltd phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A