STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tube ly tâm Theo danh mục Thermo Fisher Scientific – Mỹ; Thermo Fisher Scientific – Mỹ Dùng để chứa (lưu trữ) dung dịch mẫu Quy tắc 5 TTBYT Loại A