STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi dẫn lưu dịch có Trocar Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để dẫn lưu dịch và chứa dịch ra khỏi cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ bơm bóng áp lực cao Theo phụ lục Theo phụ lục BIOMETRIX LIMITED Bộ dụng cụ bơm xả áp lực bóng khi nong tổn thương trong quá trình can thiệp mạch vành Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bộ catheter động mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Ống thông để theo dõi huyết áp động mạch liên tục, lấy máu liên tục Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
4 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để truyền thuốc trong thời gian dài, đưa vào cơ thể lượng lớn dịch, đưa thuốc thẳng vào tim, chạy thận nhân tạo Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
5 Bóng nong mạch vành áp lực thường Ceto Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd mục đích cải thiện lưu lượng máu cơ tim tại vị trí bị hẹp của động mạch vành Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D