STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mắc cài chỉnh răng Theo phụ lục Theo phụ lục Ormco Corporation, Mỹ Điều trị nha khoa 5 mục 3 TTBYT Loại B
2 Nút gắn trên mắc cài chỉnh răng LINGUAL BUTTON Theo phụ lục Ormco Corporation, Mỹ Điều trị nha khoa 5 mục 3 TTBYT Loại B
3 Vít hàn trên dây cung tạo điểm dừng ORMESH LINGUAL ATTACHMENTS, ORMESH MOLAR PAD Theo phụ lục Ormco Corporation, Mỹ Điều trị nha khoa 5 mục 3 TTBYT Loại B
4 Lò xo đóng mở cung răng dùng trợ lực di răng CHROME ALLOY COIL SPRINGS Theo phụ lục Ormco Corporation, Mỹ Điều trị nha khoa 5 mục 3 TTBYT Loại B