STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu gắn mắc cài trên răng ETCHING SOLUTION Ormco Corporation-Mỹ Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. HOOKS Ormco Corporation-Mỹ Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
3 Lò xo đóng mở cung răng dùng trợ lực di răng. TMA SPRINGS Ormco Corporation-Mỹ Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
4 Dụng cụ kéo đẩy cung môi trong miệng điều chỉnh khớp cắn. VECTORTAS STARTER KIT Ormco Corporation-Mỹ Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
5 Mắc cài tự buộc bằng saphia thế hệ mới Damon dùng để di răng. DAMON CLEAR Theo phụ lục Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
6 Mắc cài sứ truyền thống dùng để di răng INSPIRE ICE Theo phụ lục Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
7 Mắc cài gắn trên răng để điều chỉnh khớp cắn. LINGUAL BRACKETS Theo phụ lục Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
8 Mắc cài tự buộc bằng kim loại dùng di răng. DAMON BUCCAL TUBES, ORTHOS, SL BUCCAL TUBE Theo phụ lục Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
9 Hệ thống mắc cài mặt lưỡi dùng để di răng STb LIGHT LINGUAL SYSTEM BRACKETS Theo phụ lục Ormco Corporation-Mỹ Điều trị nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B