STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình dẫn lưu dịch màng phổi H03180 Pacific Hospital Supply Co., LTD Pacific Hospital Supply Co., LTD Được sử dụng để tạo điều kiện dễ dàng cho việc đựng chất lỏng, dịch Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi nước tiểu có bầu lường M12513 Pacific Hospital Supply Co.,Ltd Pacific Hospital Supply Co.,Ltd Dùng để đo lường và chứa nước tiểu Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A