STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền máu Tro-donorset (93000) Troge Medical GmbH Troge Medical GmbH Dùng để truyền máu và các thành phần máu qua đường tĩnh mạch Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây truyền dịch Tro-Soluset G (95037), Tro-Soluset Plus (95046), Tro-Soluset Autostop (95148), Troge Medical GmbH Troge Medical GmbH Dùng để truyền dịch, thuốc qua đường tĩnh mạch. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Kim cánh bướm Tro-venoset (91503) Troge Medical GmbH Troge Medical GmbH Dùng để truyền dịch, thuốc hoặc rút máu qua đường tĩnh mạch Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Túi đựng máu Túi đựng máu Troge Medical GmbH Troge Medical GmbH Dùng để thu thập, bảo quản, xử lý, vận chuyển, phân tách và truyền Máu hay các thành phần của Máu trong điều kiện khép kín và vô trùng. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C