STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN. NKM-C01, NKM-C02, NKM-C03, NKM-C04, NKM-C05, Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd - Trung Quốc Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd - Trung Quốc Dùng để vật dụng cho bệnh nhân và người nhà. 4 TTBYT Loại A