STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi sơ cứu Surviveware Theo phụ lục Theo phụ lục Yancheng Trancom First Aid Supplies Industrial Co.,Ltd Dùng sơ cấp cứu vết thương Quy tắc 1 và Quy tắc 4, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A