STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AutoSense Test Strip / Que thử đường huyết AutoSense Test 77 Elektronika Kft 77 Elektronika Kft Xác định hàm lượng đường huyết toàn mao mạch Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
2 AutoSense Voice Blood Glucose Meter / Máy thử đường huyết AutoSense Voice AutoSense Voice 77 Elektronika Kft 77 Elektronika Kft Xét nghiệm chẩn đoán định lượng đường huyết trong máu Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
3 AutoSense Blood Glucose Meter / Máy thử đường huyết AutoSense AutoSense 77 Elektronika Kft 77 Elektronika Kft Xét nghiệm chẩn đoán định lượng đường huyết trong máu Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C