STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AutoSense Test Strip / Que thử đường huyết AutoSense Test 77 Elektronika Muszeripari Kft., Hungary 77 Elektronika Muszeripari Kft., Hungary Xác định hàm lượng đường huyết trong máu Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
2 AutoSense Voice Blood Glucose Meter / Máy đo đường huyết AutoSense Voice AutoSense Voice 77 Elektronika Muszeripari Kft,. Hungary 77 Elektronika Muszeripari Kft,. Hungary Xét nghiệm chẩn đoán hàm lượng đường huyết trong máu Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
3 AutoSense Blood Glucose Meter / Máy đo đường huyết AutoSense AutoSense 77 Elektronika Muszeripari Kft,. Hungary 77 Elektronika Muszeripari Kft,. Hungary Xét nghiệm chẩn đoán hàm lượng đường huyết trong máu Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C