STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van dẫn lưu não thất- ổ bụng Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sản phẩm là các thiết bị bao gồm trong bộ dẫn lưu não thất ổ bụng kiểm soát dòng chảy CSF được thiết kế nhằm cung cấp dòng CSF được kiểm soát từ não thất của não vào tâm nhĩ phải của tim hoặc màng bụng. Phụ lục I, phần IIB, QT8, Mục 2 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D