STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ kèm phụ kiện tiêu chuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG Sử dụng hỗ trợ cho bác sỹ trong phẩu thuật QT4/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A