STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Valy cấp cứu Theo phụ lục Theo phụ lục Blue Cross Emergency Co.,Ltd Các dụng cụ trong hồi sức tích cực tại chỗ, dùng cho xe cứu thương hoặc khám lưu động... Quy tắc 5 và phân loại tại nước sở tại TTBYT Loại B