STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy chuyên dụng TC-E410 KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd. KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd. Dùng để hô trợ phẫu thuật mở và phẫu thuật nội soi bằng cách truyền nguồn điện chính và cung cấp giá đỡ để sử dụng các thiết bị y tế và phụ kiện của Olympus Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A