STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Sigma Medical Supplies Corp - Đài Loan Được sử dụng để đóng gói các dụng cụ, các vật tư y tế trước khi đưa vào nồi hấp tiệt trùng. Quy tắc 4 TTBYT Loại A