STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khe đếm RBC (RBC Apature for Heamatology Analyzer model Hematron) MHL-800-026-5 Prestige Diagnostics U.K Ltd Prestige Diagnostics U.K Ltd Dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần Bạch cầu Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Mỡ Silicon (Silicon oil to lubricate the white piston for Heamatology Analyzer model Hematron) . Prestige Diagnostics U.K Ltd Prestige Diagnostics U.K Ltd Dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần Bạch cầu Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Bo mạch điều khiển (Driving board for Heamatology Analyzer model Hematron) HL-8205-0010 Prestige Diagnostics U.K Ltd Prestige Diagnostics U.K Ltd Dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần Bạch cầu Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Van 3 ngả sử dụng cho máy phân tích huyết học (Valve 3-way for Heamatology Analyzer model Hematron) HL-8000-0114 Prestige Diagnostics U.K Ltd Prestige Diagnostics U.K Ltd Dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần Bạch cầu Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Elisa Reader (Đầu đọc Elisa) Microread Prestige Diagnostics U.K Ltd Prestige Diagnostics U.K Ltd Được sử dụng trong phòng thí nghiệm, khoa điều trị bệnh, ngân hàng máu và bệnh viện để nghiên cứu, phát hiện định lượng kháng nguyên và kháng thể bằng công nghệ giếng vi thể. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
6 Elisa Washer (Bộ rửa Elisa) Microwash Prestige Diagnostics U.K Ltd Prestige Diagnostics U.K Ltd Được sử dụng trong phòng thí nghiệm, khoa điều trị bệnh và bệnh viện để rửa khay vi thể Elisa trước hoặc sau khi sử dụng trên máy đọc Elisa Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B