STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101261 Trocar TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

101262 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1504-2022/BKQ-HHP Còn hiệu lực
06/06/2022

101263 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 27/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

101264 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 28/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

101265 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 02/APP/2023 Còn hiệu lực
14/09/2023

101266 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 03/APP/2023 Còn hiệu lực
14/09/2023

101267 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

101268 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

101269 Trocar (các loại) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2043/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

101270 Trocar chọc dịch lồng ngực TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
17/11/2023