STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101341 Trang phục chống dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 703.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM - CO Còn hiệu lực
31/12/2021

101342 Trang phục chống dịch Quần, áo, giày, mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
07/06/2022

101343 Trang phục chống phóng xạ bao gồm: áo giáp chì, tạp dề chì TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 365.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Á CHÂU Còn hiệu lực
24/07/2020

101344 Trang phục dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018193 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
29/06/2019

101345 TRANG PHỤC DÙNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 169/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

101346 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 54/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

101347 Trang phục phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200329 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Còn hiệu lực
01/06/2020

101348 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 235/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020

101349 Trang phục phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2053/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
02/02/2021

101350 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 404/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
08/12/2021