STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101451 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM kháng lại virus viêm gan A trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 01/PL-HAV Còn hiệu lực
12/10/2022

101452 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan E trong huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 02/PL-HEV Còn hiệu lực
19/10/2022

101453 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HBsAg TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0006-1123/HQ-Core Còn hiệu lực
29/11/2023

101454 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HCV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0007-1123/HQ-Core Còn hiệu lực
29/11/2023

101455 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HIV1&2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0008-1123/HQ-Core Còn hiệu lực
29/11/2023

101456 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện các chất gây nghiện: Cần sa – Bồ đà, Ma túy Đá, Nhóm ma túy tổng hợp (Ketamine & Amphetamine), Nhóm thuốc phiện trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 25/PL-DOA 5 IN 1 Còn hiệu lực
15/11/2023

101457 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện các chất gây nghiện: Nhóm thuốc lắc, Cần sa – Bồ đà, Ma túy Đá; Nhóm ma túy tổng hợp, Nhóm thuốc phiện; trong nước tiểu của người. TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 14/PL-5 AMP Còn hiệu lực
14/09/2023

101458 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện chất gây nghiện tổng hợp (Ketamine) trong nước tiểu của người. TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 15/PL-KET Còn hiệu lực
17/07/2023

101459 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện kháng nguyên cúm A/B trong dịch khoang mũi/hầu họng/mũi họng của người TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 23/PL- Influenza A/B Còn hiệu lực
26/10/2023

101460 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện kháng nguyên gây bệnh nhồi máu cơ tim trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. TTBYT Loại B CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ 12/PL-Troponin I Còn hiệu lực
27/02/2023