STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101581 Trụ nâng đỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3005-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER Còn hiệu lực
26/01/2021

101582 Trụ nhựa đúc răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210574-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

101583 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 022022/PHUCDANG Còn hiệu lực
15/04/2022

101584 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2492A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

101585 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2740A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

101586 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2849A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2022

101587 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

101588 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 20022023/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
24/10/2023

101589 Trụ nối dùng trong phục hình tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 019/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

101590 Trụ nối LB Cylinder TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 020/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023