STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101611 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA002a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

101612 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA008a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

101613 Tủ ẩm CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA009/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

101614 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3004 PL CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH Còn hiệu lực
15/12/2019

101615 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191486 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/02/2020

101616 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 147.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

101617 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

101618 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 451/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

101619 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0108-2/STECH-PL Đã thu hồi
29/08/2022

101620 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 11/28102022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
23/11/2022