STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101641 Sáp cầm máu xương 2.5gr (Vật liệu cầm máu) (Truwax – Sterile BoneWax 2.5gr) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

101642 Sáp cầm máu xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

101643 Sáp cầm máu xương TRUWAX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 03/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
05/09/2023

101644 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191526 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Còn hiệu lực
14/02/2020

101645 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210061 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
29/01/2021

101646 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0468PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
16/11/2021

101647 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1462/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

101648 Sáp gia công cầu mão dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 07/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

101649 Sáp giảm đau TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

101650 Sáp giảm đau dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 06/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023