STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101721 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 577.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

101722 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 27042022TBA Còn hiệu lực
27/04/2022

101723 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 012022PL/ESCO Còn hiệu lực
06/07/2022

101724 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 20220615-TP/170000056/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

101725 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 1411/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

101726 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 098-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

101727 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 2104/PL/AH Còn hiệu lực
21/04/2023

101728 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 124-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

101729 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

101730 Tủ an toàn sinh học cấp II, cấp III TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 140-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
10/07/2019