STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108221 Xi lanh bơm thuốc cản quang/cản từ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÔNG MINH TOÀN CẦU 25072023-03/PLTBYT-TC Còn hiệu lực
09/08/2023

108222 Xi lanh cao áp (áp lực cao) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2578A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

108223 Xi lanh cao áp bơm thuốc cản quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/285 Còn hiệu lực
26/07/2022

108224 Xi lanh cao áp bơm thuốc cản từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/284 Còn hiệu lực
26/07/2022

108225 Xi lanh chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191368-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA Còn hiệu lực
22/11/2019

108226 Xi lanh máy bơm tiêm thuốc cản quang, cản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH 01PL/TNTECH-2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

108227 Xi lanh tiêm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5022021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2022

108228 Xi lanh đẩy xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020498/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
28/12/2020

108229 Xi lanh đo thuốc có vạch TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG 01/PLTTBYT-VT/2023 Còn hiệu lực
28/08/2023

108230 Xi lanh đo thuốc có vạch chia TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMT VIỆT NAM 03/KQPLTTBYT/TMT Còn hiệu lực
14/07/2023