STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109281 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hàm lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

109282 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hoạt tính của isoenzym CK-MB trong huyết thanh người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

109283 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ion clorid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-206/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

109284 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Iron TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

109285 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 30/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

109286 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 70/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
01/11/2022

109287 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0016 Còn hiệu lực
15/04/2022

109288 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0132 Còn hiệu lực
04/07/2023

109289 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng kết hợp thyroxine (TBC hay T4‑uptake) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3334/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

109290 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt chưa bão hòa (UIBC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024