STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109291 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lp-PLA2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

109292 Thuốc thử xét nghiệm định lượng L‑homocysteine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3178/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

109293 Thuốc thử xét nghiệm định lượng L‑homocysteine toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3266/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

109294 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magiê TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-BIO-004-B Đã thu hồi
01/07/2022

109295 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magie TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0094 Còn hiệu lực
05/07/2022

109296 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magie TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0094a Còn hiệu lực
28/09/2022

109297 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magiê TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2211-PL-BIO-172-B Còn hiệu lực
14/11/2022

109298 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magie TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-192/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

109299 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magie TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

109300 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023