STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109301 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 07/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2021

109302 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (t-PSA) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

109303 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgE toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 254/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

109304 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1566/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/03/2021

109305 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1653/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

109306 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1998/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

109307 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2595/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

109308 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 55/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/03/2023

109309 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 47/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

109310 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2594/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022