STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109311 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2653/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

109312 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể toàn phần kháng HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

109313 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

109314 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

109315 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kích tố sinh dục màng đệm của người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3673/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

109316 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3048/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

109317 Thuốc thử xét nghiệm định lượng L-homocysteine toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1615/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/04/2021

109318 Thuốc thử xét nghiệm định lượng L-homocysteine toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2605/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

109319 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat dehydrogenase (LDH) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 74/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

109320 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat dehydrogenase (LDH) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 03/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
03/02/2023