STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109361 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 91/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

109362 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3177/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

109363 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3183/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2022

109364 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

109365 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0138 Còn hiệu lực
07/06/2024

109366 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1807/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

109367 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (sắt) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0028 Còn hiệu lực
25/03/2022

109368 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (Sắt) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 80/2024/NP-PL Còn hiệu lực
09/07/2024

109369 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 262 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/04/2021

109370 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0003 Còn hiệu lực
05/03/2022