STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109381 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

109382 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

109383 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

109384 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4100/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2024

109385 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4101/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2024

109386 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4102/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2024

109387 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 110-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

109388 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin (FER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 58B-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
03/07/2024

109389 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

109390 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 31/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021